Project Description

HP

Dat onze dienstverlening grensoverschrijdend is blijkt wel uit het feit dat we frequent de audiovisuele techniek verzorgen voor events, congressen en roadshows van HP.

Onze betrouwbaarheid, unieke service en creativiteit zijn factoren die er toe hebben geleid dat we binnen Europa vaak worden ingeschakeld om deze events technisch te ontwerpen en te coördineren. Wij vinden het op onze beurt een eer om te mogen werken aan projecten voor HP in opdracht van Ivory Worldwide.

  • Naam evenement: HP

  • Opdrachtgever: Ivory Worldwide

  • Locatie: Europa